Hội viên

Khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, VNU

Thông tin chung

Địa chỉ:

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel:

+84 4 38584605/

38588591

Fax:

 

Email:

tourism@vnu.edu.vn

Website:

www.vnu.edu.vn/dulich

Mã số HV:

181

HV từ năm:

2012

Người đại diện:

Trần Đức Thanh

Chức vụ

Chủ tịch HĐ KH và ĐT, Chủ nhiệm BM Địa lý và Văn hóa Du lịch

Tel:

+84 4 38588591

ĐTDĐ:

091 358 6331

Email:

thanhtdhn@yahoo.com