Hội viên

CÔNG TY TNHH VIỆN DU LỊCH BỀN VỮNG VIỆT NAM

VIETNAM ACADEMY OF RESPONSIBLE TOURISM(ART VIETNAM)

Thông tin chung

Địa chỉ:

38 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội

Tel:

+84 37621430

Fax:

+84 37621429

Email:

info@art.org.vn

Website:

www.art.org.vn

Mã số HV:

168

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Vũ Thị Hằng

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

+84 37621430

ĐTDĐ:

098 271 1543

Email:

hang.vt@art.org.vn / thuhang.mk@gmail.com