Hội viên

Công ty TNHH Dịch vụ Phương Chi

.

Thông tin chung

Địa chỉ:

115-117-119 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Tel:

+84563547888

Fax:

+84563546669

Email:

ctyphuongnghi@gmail.com

Website:

www.congtyphuongnghi.vn

Mã số HV:

 298

HV từ năm:

2016

Người đại diện:

Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

+84563535779

ĐTDĐ:

0919501839

Email:

manhhung.phuongnghi@gmail.com