Hội viên

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Dịch vụ Du lịch Tân Minh

TAN MINH IC CO., LTD

Thông tin chung

Địa chỉ:

22 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:

0439262005

Fax:

0439292486

Email:

info@rubicontours.com

Website:

rubicontours.com

Mã số HV:

241

HV từ năm:

2014

Người đại diện:

Phạm Minh Khuê

Chức vụ

Giám đốc

Tel:

0439262005

ĐTDĐ:

0902289006

Email:

operations@rubicontours.com