Hội viên

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG BDT VIỆT NAM

BDT MEDIA JSC

Thông tin chung

Địa chỉ:

253 Quan Thổ, Đống Đa, Hà Nội

Tel:

+84 62662432

Fax:

+84 35113525

Email:

dtanh@autovina.com

Website:

www.autovina.vn

Mã số HV:

169

HV từ năm:

2011

Người đại diện:

Đào Trọng Anh

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Tel:

+84 62662432

ĐTDĐ:

090 402 6165

Email:

dtanh@autovina.com