Hội viên

Công ty CP Lữ hành Quốc tế Nét đẹp Đông Dương

INDOCHINA CHARM TRAVEL.,JSC

Thông tin chung

Địa chỉ:

130 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội

Tel:

0439275182

Fax:

0439275183

Email:

ictravel@fpt.vn

Website:

www.indochinacharmtravel.com

Mã số HV:

243

HV từ năm:

2014

Người đại diện:

Vũ Hoàng Anh

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Tel:

0439275182

ĐTDĐ:

0913512367

Email:

anh.vh@indochinacharmtravel.com, hoanganh@vietnamtravels.com