Điểm Du lịch

Hội đình Gia Thụy

Thời gian: 10/2 âm lịch.

Địa điểm: Đình Gia Thụy, phường Gia Thụy và đền Yên Tân, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
 Đối tượng suy tôn: Trung Thành, Đống Lương, Thung Vinh, Quý Nương.

Đặc điểm: Ca trù, đu bay, cờ người.

(Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *