Điểm Du lịch

Hội đình Đông Phù

Thời gian: 6 - 7/2 âm lịch: Lễ nhập tịch.

Địa điểm: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. 
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng: Sứ quân Nguyễn Siêu.

Đặc điểm: Lễ hạ đồ và thượng đồ.
(Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *