Tin đào tạo du lịch

 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 57 thuyết minh viên du lịch tự do

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 57 thuyết minh viên du lịch tự do

Thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển du lịch, UBND huyện Gia Viễn đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp bồi dưỡng cho 57 thuyết minh viên du lịch tự do đang làm việc tại chùa Bái Đính và người dân xã Gia Sinh.