Bảo tàng & Điểm đến khác

Bảo tàng Quân khu III

Bảo tàng Quân khu III, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu III trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Bảo tàng Quân khu III, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu III, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Bảo tàng có địa chỉ tại số 254 Lê Duẩn - Kiến An - Hải Phòng

Khái quát nội dung trưng bày:  Gồm 7 nội dung:.

- Phần khánh tiết. 

- Sa bàn giới thiệu về quân khu III.

- Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy quân khu III qua các thời kỳ.

- Liên khu III - Quân khu III trong kháng chiến chống thực dân Pháp  ( 1945 - 1954 ).

- Quân và dân Quân khu III trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ( 1954 - 1975).

- Lực lượng vũ trang Quân khu III trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ( 1975 - đến nay).
- Phần trưng bày ngoài trời: Trưng bày những vũ khí lập công, sưu tập bom, minh chứng tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Quân khu III.

(Nguồn: dulichhaiphong.gov.vn)

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *